Demo detail zápisu
Hlavní název artworku
Velké Bílovice, Osvoboditelů 570
Spolupracovali: Město Velké Bílovice, ZUŠ Velké Bílovice, ZŠ Velké Bílovice
Označení: TS 501023
Příběh

Před dvěma lety vznikl na základní škole nápad pomalovat trafostanici před mateřskou školou. Byla vyhlášena soutěž mezi dětmi a mezi návrhy zvítězila Agáta Pukančíková. Její návrh se podařilo realizovat výtvarným oborem Základní umělecké školy Velké Bílovice, samozřejmě Agáta jako autor návrhu nesměla chybět a dohlížela, aby se všechny detaily dotáhly tak, jak byly navrhnuty.

Žáci si vyzkoušeli opravdovou výzvu, která vyžadovala spolupráci a sehraný tým. Pracovali na opravdu velký formát, ze země i z lešení, celkem malbu tvořilo na třicet dětí nejen z Bílovic, ale i z okolních měst a vesnic. Protože nám za zády neustále vykukovala hrozba zavření ZUŠ, na práci jsme se opravdu vrhli a ukázalo se, že jsme udělali dobře. Dokončili jsme ji na poslední chvíli. Doufám, že pestře vymalovaná trafostanice se bude líbit.

Děkuji všem zúčastněným za jejich obrovské úsilí a vynaloženou práci. Velké díky patří lidem z městského úřadu za poskytnutí barev a lešení.

MgA. Vojtěch Pálka, učitel VO ZUŠ

Informace o autorovi

V případě, že bude dodán, tak tam dáme text o autorovi. V případě, že nebude text, tak pak tento tet a jeho titulek nebude vidět.

Mapa
Nejbližší artworky
Eleh fuoel
Zaena agot
Demo detail zápisu