Modrotisková inspirace

Návrh
Dagmar Benešová
Realizace
Dagmar Benešová, Andrea Šindelářová, Eliška Ščuková
Rok
2020
Typ
Rozváděč
Modrotisková inspirace
Záhumní, Břeclav - Poštorná
Označení: R230298
GPS

Příběh

Kdo by neznal modrotisk. Tentokrát se ale ornament nepřenesl na látku, ale na rozváděč! Perfektní ruční práce.

Dílo vzniklo v rámci soutěže Zanech svou stopu ve veřejném prostoru.

Otázka k zamyšlení: V kterém roce byl modrotisk zapsán na seznam nehmotného dědictví UNESCO?

Informace o autorovi

Dagmar Benešová je kadeřnice, která se zároveň věnuje tradicím a folkloru a též lidovému ornamentu na Podluží. Spolu s lidovou malérečkou Marií Švirgovou založily Výtvarnou folklorní akademii Břeclav, kde učí zájemce, jak se maluje ornament. Tuto lásku k lidové tvorbě předávají na dílnách i za mořem. Na pomoc si autorka vzala žačky z VFA (Výtvarné folklorní akademie).

Mapa